MasterCast 125

Tanımı

MasterCast 125, akrilik dispersiyon esaslı, sıva ve șaplarda aderans ile geçirimsizliğin artırılması için kullanılan katkı malzemesidir.

Kullanım Yerleri

  • İç-dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
  • Harç, sıva ve şaplarda,
  • Tamirat amaçlı hazırlanan harçlarda aderans katkısı olarak kullanılır.

Avantajları

  • Güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturur.
  • Mükemmel aderans ve geçirimsizlik sağlar.
  • Su, yağ ve tuz çözeltilerine karşı dayanımı artırır.
  • Donma - döngüsüne dayanıklılığı artırır.
  • Eğilmedeki çekme dayanımını artırarak geniș alanlarda gerilmeleri azaltır.
  • Azalan büzülme ile çatlaksız sertleșme sağlar.
  • Sabunlașmaya karșı direnç sağlar, korozyona sebep olan katkıları içermez.

Ürün Dokümanları