MasterEmaco N 700

Tanımı

MasterEmaco® N 700, çimentoesaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, brüt beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan, yüksek stabiliteye sahip tamir ve yüzey düzeltme harcıdır.

Kullanım Yerleri

  • Brüt beton yüzeylerin onarımında ve sıvanmasında,
  • Duvar ve tavanların sıvalarında ve sıva onarımlarında,
  • Seramik ve fayans kaplamadan önce, bozuk yüzeylerin onarımında ve düzeltilmesinde kullanılır.

Avantajları

  • Yalnız su ile karıştırılır, kolayuygulanır.
  • Düzgün yüzey bitişi sağlar.
  • Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek aderanssağlar.
  • Geniş yüzeylerdeçatlaksız ve kolay uygulanır.
  • Yüksek tiksotropik özellik gösterir.
  • Suya ve kötü hava şartlarına dirençlidir.
  • Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.

Ürün Dokümanları